ZORG VOOR OUDEREN

MET DEMENTIE

 

VERBERT-VERRIJDT   RUSTEN-BORG

 

verbert-verrijdt | Schoten

 

We willen als WZC personen met dementie bijzondere zorg en opvang aanbieden. We begeleiden iedere persoon afhankelijk van het stadium van dementie waar deze zich in bevindt en houden rekening met de individuele noden op fysisch, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. We proberen zelfzorg te stimuleren daar waar het nog kan, om het eigenwaardegevoel van de bewoner te vergroten. De familie van de bewoner speelt hier een belangrijke rol omdat we door hen de leefwereld van de bewoner beter kunnen begrijpen en zo nog betere zorg kunnen bieden.

 

Om deze personen extra aandacht te schenken, hebben we een beschermde wooneenheid genaamd De Klaproos. De Klaproos is ingedeeld in 2 buurten van 20 kamers met elk hun eigen leefruimte. De wooneenheid beschikt ook over 2 kamers voor kortverblijf waar ouderen met dementie tijdelijk kunnen verblijven. De Klaproos heeft een huiselijke, veilige en geborgen sfeer waardoor de kans op angst en onrust beperkt of zelfs geminimaliseerd wordt. Angst en onrust zijn aspecten waar heel wat van de bewoners met dementie mee geconfronteerd worden. Het WZC beschikt bovendien over een beveiligde binnentuin die vrij toegankelijk is; zowel voor de bewoners van de klaproos als voor bewoners van de eerste of tweede verdieping. Op die manier hebben bewoners met oriëntatiemoeilijkheden de mogelijkheid om buiten, al dan niet zelfstandig, in een veilige en beschermde omgeving te vertoeven.

 

De medewerkers van de Klaproos werken in mini-teams. Dit betekent dat ze bewoners onder hun hoede kunnen nemen, een extra oogje in het zeil kunnen houden en extra zorg en aandacht kunnen bieden. De zorgdragers voorzien voor iedere bewoner een gestructureerd dagritme zodat de bewoner structuur, routine en stabiliteit heeft. We streven naar persoonlijke zorg met aandacht voor de levensgeschiedenis van elke bewoner.

 

Als woonzorgcentrum dragen wij een goede verstandhouding met familie hoog in het vaandel. Er is steeds ruimte voor specifieke behoeften en noden, al dan niet gerelateerd aan dementie, bespreekbaar te maken. Enerzijds hebt u als familielid de mogelijkheid om in een ondersteunend gesprek uw ervaringen, emoties en bezorgheden te delen, anderzijds kan u deze als partner ook bespreekbaar maken in onze gespreksgroep voor partners  van personen met dementie.

 

Binnen het woonzorgcentrum hebben we ook een werkgroep dementie die onder leiding staat van de referentieverpleegkundige dementie. De werking hiervan wordt mee ondersteund door de psycholoog. In deze werkgroep wordt de zorg voor de personen met dementie opgevolgd en werken we rond thema’s waarbij we de zorg voor personen met dementie nog kunnen verbeteren.

 

Om dementie bespreekbaar te maken, ervaringen te delen en de zorgen voor alle betrokkenen draaglijker te maken, organiseren we samen met OCMW Schoten en OCMW Wijnegem het praatcafé ‘Lichtpunt’. Eveneens bieden we tijdens familieraden informatie aan over thema’s die betrekking hebben op dementie. Mensen die met dementie te maken krijgen, kunnen elkaar zo op een informele en ontspannen manier ontmoeten en krijgen er deskundige informatie.

 

Wat bieden we exact?

• Individueel zorgplan

• Comfortzorg en palliatieve zorg

• Ergotherapie – relaxatiebad

• Individuele kinesitherapie

• Aangepaste animatie

• Werking aandachtspersonen

rustenborg | WIJNEGEM

 

WZC Rustenborg wil een thuis bieden voor ouderen met dementie. Dit doen we op de woonzone Klimop, waar de bewoners menswaardige en respectvolle zorg krijgen met een vleugje humor. We bieden zorg op maat en respecteren de eigenheid van de bewoner.

 

In het woonzorgcentrum hebben we een multidisciplinair team klaarstaan om de juiste ondersteuning te bieden. Op woonzone Klimop werken we met een vast team zodat zij een sterke vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met de bewoners en hun familieleden. Op deze manier kunnen we een steunpunt bieden voor de familie.

We verplaatsen ons in de leefwereld van de bewoners en voelen hun noden aan. Zo wisselen momenten van zorg, rust en activiteiten zich af in een gestructureerde dagindeling.

 

Tijdens het ontbijtmoment vindt er op weekdagen een ontbijtgroepje plaats. Dit gebeurt onder toezicht van de ergotherapeut. Het ontbijtgroepje houdt in dat het ontbijt zo huiselijk mogelijk wordt gemaakt. Hierbij staat zelfstandigheid en de mogelijkheid tot eigen beslissingen nemen voorop.

 

Bij het middagmaal zorgen we dat er verschillende mogelijkheid beschikbaar zijn. Zo bieden wij ook fingerfood aan. Hierbij wordt de maaltijd in kleine hapklare stukjes geserveerd en motiveren we de zelfstandigheid van de bewoner.

 

Er wordt op verschillende manieren  toenadering gezocht tot de ouderen met dementie. Dit gebeurt via ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven), empathie, relaxatie, etc.

 

Ook ‘Marie’, een handgemaakte en levensechte pop, komt regelmatig op bezoek. Marie draagt bij aan het welzijn van bewoners met dementie. Bij de pop staat ‘zorgen voor’ centraal en de bewoners hoeven zelf eens niet verzorgd te worden. Dit zorgt ervoor dat de bewoners actiever zijn en het geeft een gevoel van nuttig zijn. Daarnaast bevordert ze de communicatievaardigheden van de bewoners. Door deze therapeutische waarden merken we dat Marie bij enkele van de bewoners een bepaalde onrust wegneemt.

 

Naast de algemene animatieactiviteiten zijn er op de Klimop eigen activiteiten, aangepast in de mate van het mogelijke aan de mogelijkheden van de bewoners. We zorgen voor een vaste en herkenbare structuur waar beweging, cognitie, reminiscentie en individuele begeleiding elkaar afwisselen.

 

Om dementie bespreekbaar te maken en de zorgen voor alle betrokkenen draaglijker te maken, organiseren we samen met Lokaal Bestuur Schoten en Wijnegem het praatcafé ‘Lichtpunt’ en bieden we info aan rond thema’s van dementie op de familieraden. Mensen die met dementie te maken krijgen, kunnen elkaar zo op een informele en ontspannen manier ontmoeten en krijgen er deskundige informatie.

Contacteer ons

SCHOTEN +32 3 269 51 00 | WIJNEGEM +32 3 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697